Skip to content

1,595,869 books read so far

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: yn y Parc

Bethan Clement, Lowri Lloyd, Eleri Jenkins, Rhiannon Sparks

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: yn y Parc

Subjects

Average rating

3 out 5

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd sydd o'u cwmpas yn ogystal ag hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Y tro hwn awn am dro i'r parc drwy'r tymhorau. A book to introduce children 3-5 year olds to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. This time we visit the park during the changing seasons.