Skip to content

1,595,865 books read so far

Taith Ryfeddol a Gwyrthiol Ffredi Yates

Jenny Pearson, Endaf Griffiths, Rob Biddulph

Taith Ryfeddol a Gwyrthiol Ffredi Yates

Subjects

Average rating

3 out 5

Ffeithiau yw popeth i Ffredi Yates, bachgen 11 oed. Ar ôl i’w fam-gu farw ac iddo ddarganfod bod ei dad biolegol yn parhau i fyw yn ne Cymru, mae’n penderfynu dilyn y ffeithiau. Ynghyd â’i ffrindiau gorau Ben a Ianto, mae’n sleifio i ffwrdd ar antur oes (neu o leiaf, gwyliau’r haf) i chwilio am ei dad. Facts mean everything to 11 year old Ffredi Yates. When his grandmother dies and he learns that his biological father is still living in south Wales, he decides to follow the facts. Together with his best friends Ben and Ianto, he steals away on the adventure of a lifetime (or at least the summer holidays) to look for his father.